Visie en missie Samen Beslissen

NFK vindt dat Samen Beslissen in elke spreekkamer vanzelfsprekend moet zijn. Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nóg meer en beter. NFK en haar kankerpatiëntenorganisaties vinden dat alle mensen met kanker een volledig beeld moeten krijgen van wat in hun situatie medisch mogelijk is én welke keuzes zij hierin kunnen nemen. Ondersteuning van zorgverleners om een passende keuze te maken is hierbij onmisbaar.

Onze missie is dat Samen Beslissen na de diagnose kanker bij alle keuzemomenten plaatsvindt. Elk keuzemoment is een moment om samen te beslissen.

Patiëntervaringen

We maken op verschillende manieren impact op het gebied van Samen Beslissen. Dit doen we onder andere door regelmatig aan mensen die kanker hebben (gehad) te vragen wat zíj vinden en willen. De resultaten van deze onderzoeken vind je hier.

Belangenbehartiging

NFK leidt patiëntbelangenbehartigers op zodat zij zorgorganisaties in hun regio kunnen ondersteunen bij het verbeteren van Samen Beslissen. Ook geeft NFK op verzoek workshops en lezingen over Samen Beslissen. Zo kan er meer en beter, vanuit patiëntperspectief, verteld worden waarom Samen Beslissen nodig is.

Patiëntparticipatie in projecten

NFK leidt een aantal projecten waarbij we in de spreekkamer meten hoe Samen Beslissen plaatsvindt. We gebruiken hiervoor de Option 5-methode. We geven reflectie aan zorgverleners en teams, trainen en begeleiden bij verbeteracties. Door deze gerichte implementatietrajecten worden zorgverleners gemotiveerd en geënthousiasmeerd en wordt Samen Beslissen aantoonbaar. Daarnaast levert NFK en een bijdrage in verschillende projecten door middel van inbreng advies of ervaringsdeskundigheid. Indien patiëntparticipatie gewenst is, wil NFK graag vanaf de opzet van en eventuele subsidieaanvraag voor het project betrokken zijn.

Onze onderzoeken over Samen Beslissen