Je hebt kanker gehad of je wordt er voor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken en hebt je daarom aangemeld als patiëntbelangenbehartiger om andere mensen met kanker te helpen door hun belangen te behartigen.

Lesmateriaal

NFK biedt verdiepende workshops aan, bedoeld voor vrijwilligers die zich willen specialiseren in een of meer thema’s. Het lesmateriaal is onderdeel van de workshops.

Scholingskalender

Als vrijwilliger bij een aangesloten kankerpatiëntenorganisatie kun je verschillende workshops volgen bij NFK. Kijk in de agenda hieronder welke workshops er gepland staan.

Wil je je opgeven voor scholing? Mail naar vrijwilligerscoordinator@nfk.nl of meld je aan via jouw vrijwilligerscoördinator!

Scholingskalender 2024:

Begin Januari

Innovatieve Geneesmiddelen

Online (2,5u)

Medio februari

Introductiebijeenkomst NFK voor nieuwe bestuursleden

Live (3u incl. lunch)

Medio maart

Goed Leven met Kanker

Online (2u)

Medio maart

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers (ism IPSO):

Live (1 dag thuis voorbereiden, 2 trainingsdagen incl. lunch)

Hele jaar door

Positieve Gezondheid

Online (in eigen tempo, zes weken + 2 online reflectiebijeenkomsten)Basistraining voor nieuwe vrijwilligers

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met IPSO, Centra voor leven met en na kanker (Brancheorganisatie IPSO). Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Communicatie / luisteren / vragen stellen en doorvragen
  • Patiënttraject / ziekteproces en belevingsaspecten
  • Introductie Positieve Gezondheid
  • Leven met kanker en de gevolgen
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Verwerkingsstijl

Je ontmoet andere ervaringsdeskundige vrijwilligers en leert van elkaar. Zie de scholingskalender voor actuele data en klik hier voor meer informatie.

Basistraining vrijwilligers feb 2023

Positieve Gezondheid (online)

Een mens is veel meer dan alleen zijn ziekte. Positieve Gezondheid biedt een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draagt het bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

NFK biedt, samen met IPSO (Centra voor leven met en na kanker), de training Positieve Gezondheid aan. Deze training is ontwikkeld door Institute for Positive Health (iPH) en Fontys Hogeschool, en al door vele vrijwilligers van de centra voor leven met kanker gevolgd.

Deze training kun je op elk moment opstarten, de twee online reflectiebijeenkomsten worden in overleg gepland en zijn verplicht. Klik hier voor meer informatie en doe mee!

PGOsupport

PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie. Al meer dan 10 jaar ondersteunen zij patiënten- en gehandicaptenorganisaties bij de inbreng van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. De academie van PGOsupport heeft een uitgebreid cursusaanbod ontwikkeld, waarvan een aantal (gratis) cursussen gericht zijn op patiëntparticipatie. De cursusagenda vind je op de website van PGOsupport. Enkele voorbeelden ter inspiratie: