Je hebt kanker gehad of je wordt er voor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken om andere mensen met kanker te helpen door hun belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat?

Materialen voor de workshops

NFK biedt verdiepende workshops aan, bedoeld voor patiëntbelangenbehartigers die zich willen specialiseren in een of meer thema’s. Deze kun je volgen nadat je het boekje ‘introductie vrijwilligerswerk’ en de bijbehorende e-learning hebt doorgenomen. De belangenbehartigers van NFK die hierin zijn gespecialiseerd verzorgen de hieronder genoemde verdiepende workshops.

De workshops

Workshop 1: Leven met en na kanker

De groep mensen die leeft met of na kanker groeit. De gevolgen van kanker kunnen een grote impact op je leven hebben: fysiek, emotioneel en ook maatschappelijk. Je kunt hierbij denken aan de gevolgen op je energieniveau en de effecten op werk, verzekeringen en seks. Ook op het gebied van palliatieve zorg valt nog veel te verbeteren, van het bespreekbaar maken van het levenseinde tot de daadwerkelijke ondersteuning wanneer patiënten te horen hebt gekregen dat ze niet meer beter worden. Deze workshop geeft je inzicht op welke manieren je deze belangen voor verbetering van kwaliteit van leven kunt behartigen.

Workshop 2: Reis van het medicijn

De beleidsbeïnvloeding en lobby in het kader van kostbare geneesmiddelen is doorlopende belangenbehartiging via verschillende organen. Als patiëntbelangenbehartiger doe je actief mee in deze lobby en richt je je voornamelijk op lobby en reacties op voorgenomen pakketbeslissingen voor nieuwe middelen en herbeoordeling van middelen. Download hier het informatieboekje 'Reis van het Medicijn'.

Workshop 3: Organisatie Oncologische Zorg

De oncologische zorg moet veranderen. Het is belangrijk dat we ervaringen van patiënten combineren met kennis van het veld en de mogelijkheden in de zorg. Als belangenbehartiger verdiep jij je in de ervaringen van patiënten, in de inhoud van de zorg, maar ook in de politieke en maatschappelijke complexiteit van de ziekenhuiszorg in Nederland. Download hier het informatieboekje 'Organisatie van de Oncologische Zorg'.

Workshop 4: Samen Beslissen

Kankerpatiënten moeten vaak in korte tijd moeilijke beslissingen nemen die directe gevolgen hebben voor hun leven. Daarom is het van belang dat patiënten weten welke keuzes mogelijk zijn en dat zorgverleners de patiënt ondersteunen bij het maken van deze keuzes. Als patiëntbelangenbehartiger ben je onder andere betrokken bij de implementatie van ‘Samen Beslissen’ in zorgprocessen. Download hier het informatieboekje 'Samen Beslissen'.

Aanmelden voor een of meerdere workshops

In 2020 organiseren we weer verschillende workshops. De data maken we binnenkort bekend. Heb je het introductieboekje gelezen, de e-learning gevolgd en wil je je alvast aanmelden? Stuur dan een mail naar Tilly Bouma, vrijwilligerscöordinator NFK je met mailadres en telefoonnummer.

Vrijwilligerscoördinator NFK
Neem contact op met Tilly Bouma.
030 - 603 29 09 vrijwilligerscoordinator@nfk.nl