Je hebt kanker gehad of je wordt er voor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken om andere mensen met kanker te helpen door hun belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat?

Materialen voor de workshops

NFK biedt verdiepende workshops aan, bedoeld voor patiëntbelangenbehartigers die zich willen specialiseren in een of meer thema’s. Deze kun je volgen nadat je het boekje ‘introductie vrijwilligerswerk’ en de bijbehorende e-learning hebt doorgenomen. De belangenbehartigers van NFK die hierin zijn gespecialiseerd verzorgen de hieronder genoemde verdiepende workshops.

Workshops

Workshop Introductie Vrijwilligerswerk
De workshop Introductie Vrijwilligerswerk vindt plaats op:

 • Donderdag 25 november 10.00 – 12.00 uur

In deze workshop leer je wat ervaringsdeskundigheid is. Wat is belangenbehartiging en waarom is dat belangrijk? Wat kun je doen binnen de koepel van patiëntenorganisaties?

De workshop Introductie Vrijwilligerswerk is een interactieve online workshop van 2 uur met maximaal 10 deelnemers. Daarnaast ontvang je een brochure thuisgestuurd.

Workshop Expertzorg
De workshop Expertzorg vindt plaats op:

 • Donderdag 25 november van 15.00 - 17.00 uur

Deze scholing geeft een introductie in de organisatie van de oncologische zorg: hoe is deze georganiseerd, welke partijen zijn relevant en vooral: wat speelt er op het gebied van kwaliteit van oncologische zorg. We bespreken de uitdagingen en dilemma's in onze missie om alle mensen met kanker expertzorg te laten krijgen. We gaan in op het georganiseerde patiëntenperspectief en hoe en waar je deze kunt inbrengen in het oncologisch veld.

De workshop Expertzorg bestaat uit twee onderdelen. Allereerst vragen we je om thuis de e-learning expertzorg te volgen. Ga hier rustig voor zitten, je bent hier ongeveer 5 uur mee bezig. Daarna volgt een interactieve online bijeenkomst van 2 uur, waarin de theorie aan de hand van ervaringen uit de praktijk wordt doorgenomen en toegelicht. De workshop is met maximaal 15 deelnemers.

Workshop Leven met kanker
De workshop Leven met kanker vindt plaats op:

 • Woensdag 24 november van 14.00 - 16.00 uur

   Aanmelden voor een of meerdere workshops

   Dit jaar organiseren we weer verschillende online workshops. Heb je het introductieboekje gelezen, de e-learning gevolgd of wil je je alvast aanmelden voor een workshop later dit jaar? Stuur dan een mail naar de vrijwilligerscöordinator NFK (vrijwilligerscoördinator@nfk.nl) met je e-mailadres en telefoonnummer.

   Vrijwilligerscoördinator NFK
   Neem contact op met Tilly Bouma.
   030 - 603 29 09 vrijwilligerscoordinator@nfk.nl