Je hebt kanker gehad of je wordt er voor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken om andere mensen met kanker te helpen door hun belangen te behartigen. Maar hoe doe je dat?

Materialen voor de workshops

NFK biedt verdiepende workshops aan, bedoeld voor patiëntbelangenbehartigers die zich willen specialiseren in een of meer thema’s. Deze kun je volgen nadat je het boekje ‘introductie vrijwilligerswerk’ en de bijbehorende e-learning hebt doorgenomen. De belangenbehartigers van NFK die hierin zijn gespecialiseerd verzorgen de hieronder genoemde verdiepende workshops.

De workshops

Workshop Samen Beslissen
De workshop Samen Beslissen vindt plaats op:

 • 26 januari 2021 van 10.00 tot 11.30 uur
 • 27 januari 2021 van 13.00 tot 14.30 uur
 • 2 maart 2021 van 10.0 tot 11.30 uur
 • 11 mei 2021 van 10.0 tot 11.30 uur
 • 30 juni 2021 van 10.0 tot 11.30 uur
 • 15 september 2021 van 10.0 tot 11.30 uur
 • 16 november 2021 van 10.0 tot 11.30 uur

In deze workshop leer je wat Samen Beslissen precies is en leer je aan de hand van theorie hoe je dit kunt toepassen in de spreekkamer. Aan het einde van de workshop weet je hoe je je als ervaringsdeskundige kunt inzetten om Samen Beslissen te bevorderen, met je eigen expertise, je eigen ervaringen en ervaringen van anderen.

De workshop Samen Beslissen is een blended workshop en bestaat uit twee onderdelen. Allereerst vragen we je om thuis een kennismodule (ca. 45 min) door te nemen over Samen Beslissen. Tevens krijg je een brochure over Samen Beslissen toegezonden. Daarna volgt een digitale bijeenkomst (1,5 uur) waarin we met elkaar aan de slag gaan met theorie, ervaringen en oefeningen.

Workshop Expertzorg
De workshop Expertzorg vindt plaats op:

 • 15 januari 2021 van 15.00 tot 17.30 uur
 • 5 februari 2021 van 15.00 tot 17.30 uur
 • 23 februari 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
 • 12 april 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
 • 15 juni 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
 • 16 september 2021 van 15.00 tot 17.00 uur
 • 25 november 2021 van 15.00 tot 17.00 uur

In deze workshop leer je hoe je als patiëntenorganisatie een visie op expertzorg opstelt met de inbreng van georganiseerde patiëntenperspectief. Vervolgens laten we zien hoe je deze visie deelt met het oncologisch veld en hoe je deze visie op expertzorg inzichtelijk maakt voor patiënten.

De workshop Expertzorg is een blended workshop en bestaat uit twee onderdelen. Allereerst vragen we je om thuis de e-learning expertzorg te volgen. Tevens krijg je een brochure over Organisatie van oncologische zorg toegestuurd. Daarna volgt een digitale bijeenkomst van 1,5 uur waarin de theorie aan de hand van ervaringen uit de praktijk wordt doorgenomen en toegelicht.

Aanmelden voor een of meerdere workshops

In 2021 organiseren we weer online verschillende workshops. Heb je het introductieboekje gelezen, de e-learning gevolgd en wil je je alvast aanmelden? Stuur dan een mail naar Tilly Bouma, vrijwilligerscöordinator NFK je met mailadres en telefoonnummer.

Vrijwilligerscoördinator NFK
Neem contact op met Tilly Bouma.
030 - 603 29 09 vrijwilligerscoordinator@nfk.nl