Je hebt kanker gehad of je wordt er voor behandeld. Of je bent naaste van iemand die kanker heeft (gehad). Je wilt deze ervaring graag gebruiken en hebt je daarom aangemeld als patiëntbelangenbehartiger om andere mensen met kanker te helpen door hun belangen te behartigen.

Lesmateriaal

NFK biedt verdiepende workshops aan, bedoeld voor vrijwilligers die zich willen specialiseren in een of meer thema’s. Het lesmateriaal is onderdeel van de workshops.

Scholingskalender

Als vrijwilliger bij een aangesloten kankerpatiëntenorganisatie kun je verschillende workshops volgen bij NFK. Kijk in de agenda hieronder welke workshops er voor 2023 gepland staan. Deze scholingskalender wordt gaandeweg het jaar verder aangevuld.


Doorlopend: Positieve Gezondheid (e-learning)

Mei

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers*

Woensdag 17 mei (dagdeel 2)

10.00 uur – 16.00 uur (NFK, inclusief lunch)

Juni

Samen Beslissen

Dinsdag 6 juni

18:45 – 20:30 uur (online)

September

Goed leven met Kanker

Donderdag 21 september

12.00 - 13.00 uur (NFK, inclusief lunch)

Basistraining voor nieuwe vrijwilligers

Twee dagen, data volgen nog!

10.00-16.00 uur (NFK, inclusief lunch)

November

Innovatieve geneesmiddelen

Donderdag 2 november

14.00 - 16.30 uur (online)

Samen Beslissen

Donderdag 9 november

15.45 uur – 17.30 uur (online)

NFK Congres (voor alle KPO's) Donderdag 16 november 9.30-16.00 uur (Figi hotel, Zeist)


Basistraining voor nieuwe vrijwilligers

Deze nieuwe training is ontwikkeld in samenwerking met IPSO, Centra voor leven met en na kanker (Brancheorganisatie IPSO). Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Communicatie / luisteren / vragen stellen en doorvragen
  • Patiënttraject / ziekteproces en belevingsaspecten
  • Introductie Positieve Gezondheid
  • Leven met kanker en de gevolgen
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Verwerkingsstijl

Je ontmoet daarnaast andere ervaringsdeskundige vrijwilligers en leert van elkaar. Zie scholingskalender voor actuele data.

Basistraining vrijwilligers feb 2023

Positieve Gezondheid (online)

Een mens is veel meer dan alleen zijn ziekte. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent op de totale mens en het bevorderen van eigen regie. Positieve Gezondheid geeft een bredere kijk op gezondheid; het kan beleidsmatig worden ingezet, bij het oplossen van vraagstukken binnen de zorg, maar ook in het contact met patiënten of lotgenoten. NFK biedt, samen met IPSO (Centra voor leven met en na kanker), de training Positieve Gezondheid aan. Deze training is ontwikkeld door Institute for positive Health (iPH) en Fontys Hogeschool, en al door vele vrijwilligers van de centra voor leven met kanker gevolgd.

Deze training kun je op elk moment opstarten, de twee online reflectiebijeenkomsten worden in overleg gepland en zijn verplicht. Opgeven: vrijwilligerscoordinator@nfk.nl, in samenspraak met jouw vrijwilligerscoördinator. Meer informatie, klik hier!

PGOsupport

PGOsupport is een onafhankelijke kennis- en adviesorganisatie bij patiëntenparticipatie. Al meer dan 10 jaar ondersteunen zij patiënten- en gehandicaptenorganisaties bij de inbreng van ervaringsdeskundigheid ter verbetering van de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven. De academie van PGOsupport heeft een uitgebreid cursusaanbod ontwikkeld, waarvan een aantal (gratis) cursussen gericht zijn op patiëntparticipatie. De cursusagenda vind je op de website van PGOsupport.

Aanmelden voor een of meerdere workshops

Stuur een mail naar vrijwilligerscoordinator@nfk.nl of meld je aan via jouw vrijwilligerscoördinator!