Als blijkt dat je kanker hebt, willen patiënten of het ziekenhuis de behandeling vaak snel starten. Na het krijgen van de diagnose kanker en voor de start van de behandeling is het een goed moment om stil te staan bij de keuze van het ziekenhuis. De ontwikkelingen in de kankerzorg gaan razendsnel. Ziekenhuizen verschillen in mate van specialisatie, het aanbod van zorg en werkwijze.

De kankerpatiëntenorganisaties vinden het belangrijk, dat je als kankerpatiënt de zorg krijgt in een ziekenhuis dat gespecialiseerde zorg biedt voor jouw vorm van kanker en jouw persoonlijke omstandigheden. We bieden jou hulpmiddelen om tot een goede keuze te komen.

Snel naar

 1. Waarom is het juiste ziekenhuis bij kanker belangrijk?
 2. Vind het juiste ziekenhuis voor jouw kanker
 3. Hoe ga je naar een ander ziekenhuis?
 4. Ziekenhuiskeuzehulp
 5. Patiëntenervaringen
 6. NFK in de media over ziekenhuiskeuze
 7. Contact

Informatie voor professionals

 1. Voor professionals
 2. Voor huisartsen
 3. Webinar en scholing

Campagne: Kies bewust welk ziekenhuis het beste is voor jou

Bij kanker kan de keuze voor het juiste ziekenhuis van levensbelang zijn. Kies daarom bewust welk ziekenhuis het beste is voor jou.

Blogs

 1. Bijna een kwart van de ziekenhuizen voert zo weinig kankeroperaties uit, dat de patiënt elders beter af is. Dit vinden wij zorgelijk, maar het is nog zorgelijker dat je als patiënt niet weet óf je in het goede ziekenhuis zit.
  Lees verder
  Irene Dingemans
  Belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie
  Nfk Medewerker Irene Dingemans Blog

Onderzoeken

Alle onderzoeken